0 850 532 3597 info@msds.com.tr 
Türkiye'nin Lider GBF Hazırlama Şirketi olarak 50000'nin üzerinde Güvenlik Bilgi Formu Hazırladık.
Güveniniz İçin Teşekkürler.
Site İçi Arama
 
 
Üye Olun Takip Edin!
 
Adınız
Soyadınız
E-Posta
Üye Olmak İstiyorum
Üyelikten Çıkmak İstiyorum
 
Arkadaşınıza Tavsiye Edin
 
Ad
Soyad
E-Posta*
*Tavsiye edeceğiniz E-posta
Tavsiye Et
 

Kimyasal Güvenlik Yönetimi ile igili yazılarımızı "Merhaba Dünya Merhaba Kimyasal Hayat" başlıklı blog sayfamızdan takip edebilirsiniz.

Teknik Destek  Rehberi
MSDS  / Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama Rehberi Tıklayın
Kimyasalların Envanterinin Kontrolü ve Kayıt Altına Alınması Hk. Tıklayın
Yönetmelikler Tıklayın
Risk Cümlecikleri  Tıklayın
Güvenlik Cümlecikleri  Tıklayın
Tehlike Sembolleri Tıklayın
Risk Notları  Tıklayın
 GHS Kodlama Sistemi Tıklayın
ADR 2011 Taşımacılık Sınıflandırma Sistemi Tıklayın
Etiketleme Rehberi Tıklayın  
Önemli Linkler Tıklayın
SVHC Listesi (REACH) Tıklayın
Kimyasal Güvenlik
Kartları Bankası  Tıklayın
Teknik Terimler Sözlüğü  Tıklayın
MSDS Bankası
 
 
Daha fazla bilgi için hemen arayın karşılıklı konuşalım.

0 216 337 83 83

info@msds.com.tr

"Türkiye'nin MSDS portalı"

 
  
 
follow us on
 
Güvenlik Bilgi Formu Grubuna Katılın MSDS Profesyonelleri ile Aynı Ortamda Olun

 
SEVESO II Ne yapmalıyım?

 

 Seveso II İletişim Hattı
 
 www.seveso.com.tr

 

SEVESO II ile ilgili ne Yapmalıyım ?
SEVESO II

18.08.2010 tarihinde hükümlerini Çevre ve Orman Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ortak yürüteceği bir yönetmelik yayımlandı. Bu yönetmeliğin;
Konusu:

`Yönetmeliğin ek kısmında yer alan kimyasalları, bu ekte yazılı olan sınırlara eşit veya bu sınırların üstündeki miktarlarda bulunduran kuruluşlarda meydana gelebilecek büyük endüstriyel kazaların önlenmesi, etkilerinin en aza indirgenmesi ve uzun süreli korunma sağlanması için kuruluşlara, seviyelerine bağlı olarak “büyük kaza önleme politikası”, “güvelik raporu” ve “acil durum planı” hazırlamalarını/hazırlatmalarını zorunlu hale getirmek ve bunların hazırlanması ve işleyişi ile genel olarak alınması gereken önlemler hakkındaki usul ve esasları belirlemek. Ekteki sınır değerlere göre “alt seviyeli kuruluşlar” yalnızca “büyük kaza önleme politikası” belgesini hazırlamakla yükümlüyken “üst seviyeli kuruluşlar” buna ek olarak “güvenlik raporu” ve “acil durum planı” da hazırlamak ve bu rapor/planları tatbik etmek ile de yükümlüler. Yönetmeliğin 6. Maddesine göre; “işletmeci, büyük kazaları önlemek ve önlenemediği durumlarda bunların etkilerini çevre ve insanlara en az zarar verecek şekilde sınırlamak için gerekli tüm tedbirleri almakla yükümlüdür.”


Yapılması Gerekenler:

• Alt seviyeli kuruluşlar (Ek I’de verilen tehlikeli maddeler tablosunda Kolon 2’deki sınır değerlere eşit ve üstünde, Kolon 3’teki değerlerin ise altındaki miktarlarda madde bulunduran):
• Büyük kaza önleme politikası belgesi:
• İşletme sahibinin tüm amaçlarını ve büyük kaza tehlikelerinin kontrolü ile ilgili eylem prensiplerini içerir
• Üst seviyeli kuruluşlar (Ek I’de verilen tehlike limaddeler tablosunda Kolon 3’teki sınır değerlere eşit ve üstünde miktarlarda madde bulunduran) :

Güvenlik raporu:

• Yönetmelik Ek II’de verilen bilgiler ve Çevre ve Orman Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın oluşturduğu reh¬bere göre hazırlanacak
• Tesiste bulunan tehlikeli maddelerin güncel envanterini de içerecek
• Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığı’na gönderilecek
• Üç yılı aşmayan aralıklarla plan gözden geçirilecek ve tatbikat yapılacak
• Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, güvenlik raporunu almasını takip eden 2 ay içerisinde raporu değerlendirip sonuca varacak, sonuç olumsuz ise kuruluş ile ilgili yasal işlem başlatacak


Dahili acil durum planı:

• Yönetmelik Ek II’de verilen bilgiler ve Çevre ve Orman Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın oluşturduğu reh¬bere göre hazırlanacak.
• Çevre ve Orman Bakanlığı’na, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’na ve belediyeye/il özel idaresine yollanacak.
• 5312 sayılı kanun kapsamındaki kuruluşların Acil Müdahale Planı yeterli kabul edilecek.
Harici acil durum planı:

• Yönetmelik Ek IV’de verilen bilgiler ve Çevre ve Orman Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın oluşturduğu rehbere göre hazırlanacak.
• Yalnızca belediyeler/il özel idareleri bu planı hazırlamak/hazırlatmak ile yükümlü olacaklar.
• Üç yılı aşmayan aralıklarla plan gözden geçirilecek ve tatbikat yapılacak.


Denetimler:

• Çevre ve Orman Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, yönetmelik kapsamına giren kuruluşları hazırlanan bir denetim planına göre denetleyecek ve denetimleri raporlayacak. Bu denetim planı tüm kuruluşları kapsayacak ve tüm “üst seviyeli kuruluşlar”da yılda en az bir defa saha denetimini de içerecek.


Yaptırımlar/İdari Tedbirler:

• 21. Maddeye göre; işletmeci tarafından alınan önlemlerin yetersiz bulunması durumunda/dahili acil durum planının ve güvenlik raporunun süresinde teslim edilmediği durumlarda kuruluş veya tesis kapatılacak veya ilgili bölümler¬inin işletilmesi durdurulacak.
• 22. Maddeye göre, yukarıdan başka diğer durumlarda 2872 sayılı Çevre Kanunu ve 4857 sayılı İş Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanacak.

Yönetmeliğin yürürlüğe girişi:

• Yayım tarihinden 2 yıl sonra (7. Maddenin 1., 2., 3. ve 5. fıkraları yayım tarihinde)
• 7. Madde: İşletmecilerin, Çevre ve Orman Bakanlığı’nın internet sitesindeki paket program vasıtasıyla bir bildirim yapmasını gerekli kılıyor. Bu bildirimde gereken bilgiler kuruluşun resmi/ticari kayıt bilgileri ile tehlike maddelerin miktarı, türü, tesisin faaliyetleri vb.


Bildirimin gönderilmesi:

• Faal olan ve yönetmelik kapsamındaki kuruluşlar için yürürlülük tarihini takip eden 6 ay içerisinde
• Tehlikeli madde miktarında artış veya transfer, satış, kira yoluyla el değiştirme yoluyla yönetmelik kapsamına girmiş kuruluşlar için, yönetmelikten önce ise yürürlülük tarihini takip eden 6 ay, yönetmelikten sonra ise değişiklik tarihini takip eden 10 iş günü içerisinde
• Diğer durumlarda faaliyete geçmeden önce

Büyük kaza önleme politikası:

• Faal olan ve yönetmelik kapsamında olan kuruluşlar için yürürlülük tarihine kadar
• Tehlikeli madde miktarında artış yoluyla yönetmelik kapsamına girmiş kuruluşlar için, artış yönetmelikten önce ise yürürlülük tarihini takip eden 6 ay, yönetmelikten sonra ise kapsama dahil olduğu tarihi takip eden 6 ay içerisinde
• Diğer durumlarda faaliyete geçmeden önce


Güvenlik raporu:

• Faal olan ve yönetmelik kapsamında olan kuruluşlar için yürürlülük tarihine kadar
• Tehlikeli madde miktarında artış yoluyla yönetmelik kapsamına girmiş kuruluşlar için, artış yönetmelikten önce ise yürürlülük tarihini takip eden 1 yıl, yönetmelikten sonra ise kapsama dahil olduğu tarihi takip eden 1 yıl içerisinde
• Diğer durumlarda faaliyete geçmeden önce


Acil Durum Planı:

• Faal olan ve yönetmelik kapsamında olan kuruluşlar için yürürlülük tarihine kadar
• Tehlikeli madde miktarında artış yoluyla yönetmelik kapsamına girmiş kuruluşlar için, artış yönetmelikten önce ise yürürlülük tarihini takip eden 1 yıl, yönetmelikten sonra ise kapsama dahil olduğu tarihi takip eden 1 yıl içerisinde
• Diğer durumlarda faaliyete geçmeden önce

 Dökümantasyon hazırlanması ve Bildirimlerle ilgili ayrıntılı bilgi için lütfen irtibata geçiniz.

 

Ayrıntılı bilgi için www.seveso.com.tr sayfasını ziyaret edebilirsiniz.