0 850 532 3597 info@msds.com.tr 
Türkiye'nin Lider GBF Hazırlama Şirketi olarak 50000'nin üzerinde Güvenlik Bilgi Formu Hazırladık.
Güveniniz İçin Teşekkürler.
Site İçi Arama
 
 
Üye Olun Takip Edin!
 
Adınız
Soyadınız
E-Posta
Üye Olmak İstiyorum
Üyelikten Çıkmak İstiyorum
 
Arkadaşınıza Tavsiye Edin
 
Ad
Soyad
E-Posta*
*Tavsiye edeceğiniz E-posta
Tavsiye Et
 

Kimyasal Güvenlik Yönetimi ile igili yazılarımızı "Merhaba Dünya Merhaba Kimyasal Hayat" başlıklı blog sayfamızdan takip edebilirsiniz.

Teknik Destek  Rehberi
MSDS  / Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama Rehberi Tıklayın
Kimyasalların Envanterinin Kontrolü ve Kayıt Altına Alınması Hk. Tıklayın
Yönetmelikler Tıklayın
Risk Cümlecikleri  Tıklayın
Güvenlik Cümlecikleri  Tıklayın
Tehlike Sembolleri Tıklayın
Risk Notları  Tıklayın
 GHS Kodlama Sistemi Tıklayın
ADR 2011 Taşımacılık Sınıflandırma Sistemi Tıklayın
Etiketleme Rehberi Tıklayın  
Önemli Linkler Tıklayın
SVHC Listesi (REACH) Tıklayın
Kimyasal Güvenlik
Kartları Bankası  Tıklayın
Teknik Terimler Sözlüğü  Tıklayın
MSDS Bankası
 
 
Daha fazla bilgi için hemen arayın karşılıklı konuşalım.

0 216 337 83 83

info@msds.com.tr

"Türkiye'nin MSDS portalı"

 
  
 
follow us on
 
Güvenlik Bilgi Formu Grubuna Katılın MSDS Profesyonelleri ile Aynı Ortamda Olun

 
Güvenlik Cümlecikleri MSDS

 
 
 
 
 
 
 
Tehlikeli Maddelerin Sınıflandırmasında Kullanılan 
Güvenlik İbareleri / S Cümlecikleri karşılıkları tablosu

S1

Kilit altında muhafaza edin.

S(1/2)

Kilit altında ve çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edin.

S2

Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun.

S3

Serin yerde muhafaza edin.

S3/7

Kabı serin bir yerde ve ağzı sıkıca kapalı olarak muhafaza edin

S3/7/9

Kabı serin bir yerde, ağzı sıkıca kapalı, iyi havalandırılmış bir yerde muhafaza edin.

S3/9/14

Serin, iyi havalandırılan bir yerde ..........’dan uzakta muhafaza edin

(Temasından sakınılan madde üretici tarafından belirlenir).

S3/9/14/49

Sadece orjinal kabında serin ve iyi havalandırılan bir yerde ........ 'dan uzakta muhafaza edin (Temasından sakınılan madde üretici tarafından belirlenir).

S3/9/49

Sadece orjinal kabında, serin ve iyi havalandırılan bir yerde muhafaza edin

S3/14

Serin bir yerde ........ 'dan uzakta muhafaza edin (Temasından sakınılan madde üretici tarafından belirlenir).

S4

Yerleşim alanlarından uzak tutun.

S5

....... içinde muhafaza edin. (Uygun sıvı üretici tarafından belirlenir)

S6

....... içinde muhafaza edin. (İnert gaz üretici tarafından belirlenir)

S7

Kabı sıkıca kapatılmış halde muhafaza edin.

S7/8

Kabı sıkıca kapalı halde, kuru olarak muhafaza edin.

S7/9

Kabı sıkıca kapalı halde ve iyi havalandırılan bir ortamda muhafaza edin

S7/47

Kabı, ağzı sıkıca kapalı olarak ….°C'yi (üretici tarafından belirlenir) aşmayan sıcaklıklarda muhafaza edin.

S8

Kabı kuru halde muhafaza edin.

S9

Kabı çok iyi havalandırılan ortamda muhafaza edin.

S12

Kabı tamamen kapalı olarak muhafaza etmeyin

S13

Yiyeceklerden, içeceklerden ve hayvan yemlerinden uzak tutun

S14

......... 'dan uzak tutun (temasından sakınılan madde üretici tarafından belirlenir ).

S15

Isıdan uzakta muhafaza edin

S16

Tutuşturucu kaynaklardan uzakta muhafaza edin.– Sigara içmeyin

S17

Yanıcı maddelerden uzakta muhafaza edin

S18

Kap dikkatlice taşınmalı ve açılmalıdır

S20

Kullanım sırasında yemeyin veya içmeyin

S20/21

Kullanım sırasında yemek yemeyin, içecek ve sigara içmeyin

S21

Kullanım sırasında sigara içmeyin.

S22

Tozlarını solumayın.

S23

Gaz / Duman / Buhar / Aerosollerini solumayın. (Uygun ifade üretici tarafından belirlenir.)

S24

Cilt ile temasından sakının.

S24/25

Göz ve cilt ile temasından sakının

S25

Göz ile temasından sakının.

S26

Göz ile temasında derhal bol su ile yıkayın ve doktora başvurun.

S27

Bu maddenin bulaşmış olduğu tüm giysiler derhal çıkarılmalıdır.

S27/28

Cilt ile teması halinde, bulaşan giysiyi hemen çıkarın ve bol miktarda .….. (üretici tarafından belirlenir) ile hemen yıkayın

S28

Cilt ile temasında derhal bol ...... (üretici tarafından belirlenir) ile iyice yıkayın.

S29

Kanalizasyona boşaltmayın.

S29/35

Kanalizasyon sistemine boşaltmayın; atığını ve kabını güvenli bir biçimde bertaraf edin

S29/56

Kanalizasyon sistemine boşaltmayın. Atığını ve kabını tehlikeli veya özel atık toplama yerlerinde bertaraf edin

S30

Bu ürüne kesinlikle su eklemeyin.

S33

Statik elektrik boşalımlarına karşı önlem alın.

S35

Bu madde ve kabı güvenli bir biçimde bertaraf edilmelidir.

S36

Uygun koruyucu giysi giyin.

S36/37

Uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven kullanın

S36/37/39

Uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven, koruyucu gözlük/maske kullanın

S36/39

Uygun koruyucu giysi, koruyucu gözlük/maske kullanın

S37

Uygun eldiven giyin.

S37/39

Uygun koruyucu eldiven, koruyucu gözlük/maske kullanın.

S38

Yetersiz havalandırma şartlarında uygun solunum cihazı takın.

S39

Koruyucu gözlük / maske kullanın.

S40

Bu maddenin bulaşmış olduğu tüm eşyaları ve zemini ........ (üretici tarafından belirlenir) ile temizleyin.

S41

Patlaması ve/veya yanması halinde yayılan dumanı solumayın.

S42

Tütsüleme (fümigasyon) / püskürtme yaparken uygun solunum cihazı takın. Uygun ifade üretici tarafından belirlenir ).

S43

Alevlenmesi durumunda .......... (boşluğa yangın söndürme ekipmanının tam tipini belirtin) kullanın. Eğer su, riski artırıyorsa ‘Kesinlikle su kullanmayın’ ifadesini ekleyin.

S45

Kaza halinde veya kendinizi iyi hissetmiyorsanız hemen bir doktor başvurun (mümkünse etiketi gösterin).

S46

Yutulması halinde hemen bir doktora başvurun, kabı veya etiketi gösterin.

S47

...... °C’yi (üretici tarafından belirlenir) aşmayan sıcaklıklarda muhafaza edin.

S47/49

Sadece orjinal kabında ve ........ °C'yi (üretici tarafından belirlenir) aşmayan sıcaklıklarda muhafaza edin.

S48

....... ile ıslatın (uygun madde üretici tarafından belirlenir).

S49

Sadece orjinal kabında muhafaza edin.

S50

....... (üretici tarafından belirlenir) ile karıştırmayın.

S51

Sadece iyi havalandırılan yerlerde kulanın.

S52

Geniş yüzey alanlarında dâhili kullanımı tavsiye edilmez

S53

Maruziyetten sakının, kullanmadan önce özel kullanma talimatını elde edin.

S56

Bu maddeyi ve kabını tehlikeli veya özel atık toplama yerlerinde bertaraf edin / ettirin

S57

Çevreye bulaşmasından kaçınmak için uygun bir kap kullanın.

S59

Geri kazanım / yeniden kullanım hakkındaki bilgiler için üreticiye/tedarikçiye başvurun.

S60

Bu maddeyi ve kabını tehlikeli atık olarak bertaraf edin/ettirin

S61

Çevreye salıverilmesinden kaçının. Özel kullanım talimatına/Güvenlik Bilgi Formuna başvurun.

S62

Yutulması halinde kusturmayın. Derhal ilk yardım servisine başvurun, kabı veya etiketi gösterin.

S63

Kazara solunması halinde: Kazazedeyi temiz havaya çıkarın ve dinlenmesini sağlayın.

S64

Yutulması halinde, ağzı su ile yıkayın (sadece kişinin bilinci yerinde ise).

 

bizi takip edin