0 850 532 3597 info@msds.com.tr 
Türkiye'nin Lider GBF Hazırlama Şirketi olarak 50000'nin üzerinde Güvenlik Bilgi Formu Hazırladık.
Güveniniz İçin Teşekkürler.
Site İçi Arama
 
 
Üye Olun Takip Edin!
 
Adınız
Soyadınız
E-Posta
Üye Olmak İstiyorum
Üyelikten Çıkmak İstiyorum
 
Arkadaşınıza Tavsiye Edin
 
Ad
Soyad
E-Posta*
*Tavsiye edeceğiniz E-posta
Tavsiye Et
 

Kimyasal Güvenlik Yönetimi ile igili yazılarımızı "Merhaba Dünya Merhaba Kimyasal Hayat" başlıklı blog sayfamızdan takip edebilirsiniz.

Teknik Destek  Rehberi
MSDS  / Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama Rehberi Tıklayın
Kimyasalların Envanterinin Kontrolü ve Kayıt Altına Alınması Hk. Tıklayın
Yönetmelikler Tıklayın
Risk Cümlecikleri  Tıklayın
Güvenlik Cümlecikleri  Tıklayın
Tehlike Sembolleri Tıklayın
Risk Notları  Tıklayın
 GHS Kodlama Sistemi Tıklayın
ADR 2011 Taşımacılık Sınıflandırma Sistemi Tıklayın
Etiketleme Rehberi Tıklayın  
Önemli Linkler Tıklayın
SVHC Listesi (REACH) Tıklayın
Kimyasal Güvenlik
Kartları Bankası  Tıklayın
Teknik Terimler Sözlüğü  Tıklayın
MSDS Bankası
 
 
Daha fazla bilgi için hemen arayın karşılıklı konuşalım.

0 216 337 83 83

info@msds.com.tr

"Türkiye'nin MSDS portalı"

 
  
 
follow us on
 
Güvenlik Bilgi Formu Grubuna Katılın MSDS Profesyonelleri ile Aynı Ortamda Olun

 
GBF Nasıl Kullanılır

Güvenlik Bilgi Formu
Risk Yönetiminde En Önemli Araç
Nasıl Kullananacağım?

Okurum

Kendimi Korurum

Kimyasalı Kullanırım

 
 
1. MADDE / MÜSTAHZAR VE ŞİRKET / İŞ SAHİBİNİN TANITIMI
 
1.1. Madde veya Müstahzarın Tanımı
1.2. Madde veyua Müstahzarın Kullanımı
1.3. Üretici/Dağıtıcı Firma Tanımı
1.4. Acil Durum Telefonu
 
2. BİLEŞİMİ/İÇİNDEKİLER HAKKINDA BİLGİ
 
Ürünün içeriğinde bulunan ve tehlike içeren hammaddelere ait bilgiler
 
3. TEHLİKELERİN TANITIMI *
 
Ürün ile ilgili sağlık, güvenlik ve çevre ile ilgili tehlikelerin tanımı, ilgili tehlike cümleciklerini, semboller ve tehlike ibaresi

4. İLK YARDIM ÖNLEMLERİ
 
Ürün kullanımı esnasında bir maruziyet söz konusu olduğunda alınacak ilkk yardım önlemleri ve doktora tedavi ile ilgili verilen öneriler.

5. YANGINLA MÜCADELE ÖNLEMLERİ
 
Ürüne yangın esansında nasıl bir ekipman ve söndürücü ile müdahale edileceği, ürünün yangın esnasında göstereceği davranış şekilleri, yangın esnasında ürün için alınacak tedbirler, ürünün yangın esnasında ortaya çıkartabileceği tehlikeli bozunma ürünleri vs hakkında bilgiler

6. KAZA SONUCU YAYILMA ÖNLEMLERİ
 
Ürünün dökülmesi veya kaza ile ayyılması esnasında alınması gereken tedbirler

7. KULLANIM/ELLEÇLEME VE DEPOLAMA

Ürünü kullanırken, elleçleme yaparken veya depolanması esnasında alınacak tedbirler hakkında detaylı bilgiler
 
7.1. Elleçleme/Kullanım
7.2. Depolama
7.3. Spesifik Kullanım(lar)ı
 
8. MARUZİYET KONTROLLERİ / KİŞİSEL KORUNMA

8.1. Mesleki Maruziyet Sınır Değerleri
(Ürün müstahzar ise içerdiği hammaddelerin sınır değerleri ile ilgili bilgiler)
8.2. Maruziyet Kontrolleri (Maruz olunmaması için alınacak tedbirler, kişisel korunma ekipmanları ile ilgili bilgiler)
8.2.1. Mesleki Maruziyet Kontrolleri
8.2.2. Çevre Maruziyet Kontrolleri

9. FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER
 
9.1. Genel Bilgi
9.2. Önemli Sağlık, güvenlik ve çevre bilgileri
9.3. Diğer Bilgiler

10. KARARLILIK VE TEPKİME
 
10.1. Kaçınılması gerekn şartlar
10.2. Kaçınılması gereken maddeler
10.3. Tehlikeli bozunma ürünler
 
11. TOKSİKOLOJİ BİLGİSİ
 
Ürünün oral, dermal ve solunum yolu ile oluşturabileceği akut zararları hakkında, kronik ve uzun süreli kullanımı ile kanserojenik, üremeye toksik, mutajenik, teratojenik vs etkileri konusunda detaylı bilgiler.

12. EKOLOJİ BİLGİSİ
 
12.1. Ekotoksisite
12.2. Mobilite
12.3. Kalıcılık ve doğada çözünürlük (Persistence and degradability)
12.4. Biyobirikim potansiyeli (Bioaccumulative potential)
12.5. PBT (Persistence/Kalıcılık, Bioaccumulative/Biyobirilkim,Toxicity/Toksisite)  Değerlendirmesi
12.6. Diğer ters etkileri
 
13. BERTARAF ETME BİLGİLERİ
 
Ürünün atık olarak değerlendirilmesi veya atılması durumunda oluşabilecek etkiler veya alınacak tedbirlerle ilgili detaylı bilgiler.
 
14. TAŞIMACILIK BİLGİSİ
 
Ürünün karayolları, nehir ve kanal suları, demir yolları, deniz yolları ve hava yolları ile taşınma sınıflandırmaları ve etiket bilgileri hakkında bilgiler.
 
15. MEVZUAT BİLGİSİ
 
Ürünün etiketi üzerinde yer alması gereken ibare ve semboller, sınıflandırmaya sebep olan hammaddeleri isimleri, yerel yönetmeliklere göre izin ve kısıtlamalarla ilgili bilgiler, yürürülükte olan yönetmeliklere yönelik atıflara ait bilgiler
 
16. DİĞER BİLGİLER
 
Bu bölümde GBF yi hazırlayan kişiye ait bilgiler, kaçıncı revizyon olduğu ve revizyon sebebi ile ilgili bilgiler, 3. maddede verilen hammadde sınıflandırmaları ile ilgili ibarelere ait açoklamalar ve diğer bilgiler yer alır.
 
*Not: Ülkemizin de içinde halen kullandığı tip GBF lerde tehlikelerin tanımı 3.Madde yer alır. Küresel Uyum Sistemi (GHS) ile birlikte yapılan yeni düzenlemeler uyarınca tehlike tanımlanması GBF lerin 2. Maddesinde yapılmaktadır.