0 850 532 3597 info@msds.com.tr 
Türkiye'nin Lider GBF Hazırlama Şirketi olarak 50000'nin üzerinde Güvenlik Bilgi Formu Hazırladık.
Güveniniz İçin Teşekkürler.
Site İçi Arama
 
 
Üye Olun Takip Edin!
 
Adınız
Soyadınız
E-Posta
Üye Olmak İstiyorum
Üyelikten Çıkmak İstiyorum
 
Arkadaşınıza Tavsiye Edin
 
Ad
Soyad
E-Posta*
*Tavsiye edeceğiniz E-posta
Tavsiye Et
 

Kimyasal Güvenlik Yönetimi ile igili yazılarımızı "Merhaba Dünya Merhaba Kimyasal Hayat" başlıklı blog sayfamızdan takip edebilirsiniz.

Teknik Destek  Rehberi
MSDS  / Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama Rehberi Tıklayın
Kimyasalların Envanterinin Kontrolü ve Kayıt Altına Alınması Hk. Tıklayın
Yönetmelikler Tıklayın
Risk Cümlecikleri  Tıklayın
Güvenlik Cümlecikleri  Tıklayın
Tehlike Sembolleri Tıklayın
Risk Notları  Tıklayın
 GHS Kodlama Sistemi Tıklayın
ADR 2011 Taşımacılık Sınıflandırma Sistemi Tıklayın
Etiketleme Rehberi Tıklayın  
Önemli Linkler Tıklayın
SVHC Listesi (REACH) Tıklayın
Kimyasal Güvenlik
Kartları Bankası  Tıklayın
Teknik Terimler Sözlüğü  Tıklayın
MSDS Bankası
 
 
Daha fazla bilgi için hemen arayın karşılıklı konuşalım.

0 216 337 83 83

info@msds.com.tr

"Türkiye'nin MSDS portalı"

 
  
 
follow us on
 
Güvenlik Bilgi Formu Grubuna Katılın MSDS Profesyonelleri ile Aynı Ortamda Olun

 
SVHC Listesi

 
Madde Adı EC  No. Cas No. Listeye alınma tarihi Listeye alınma nedeni
2,4- Dinitrotoluen 204-450-0 121-14-2 13.01.2010 Kanserojen
2-Etoksietanol  (2-Ethoxyethanol) 203-804-1 110-80-5 15.12.2010 Üreme için toksik
2-Metoksietanol                                  (2-Methoxy ethanol) 203-713-7 109-86-4 15.12.2010 Üreme için toksik
4,4'- Diaminodifenil metan (MDA) 202-974-4 101-77-9 28.10.2008 Kanserojen
5-tert-butil-2,4,6-trinitro-m-ksilen (musk ksilen) 201-329-4 81-15-2 28.10.2008 vPvB
Akrilamid 201-173-7 79-06-1 30.03.2010 Kanserojen ve mutajen
Alkanlar, C10-13, kloro (Kısa zincirli klorlu Parafinler) 287-476-5 85535-84-8 28.10.2008 PBT ve vPvB
Aluminosilikat Ateşe Dayanıklı  Seramik Lifleria -----------

Index no:

650-017-00-8 'den alınmıştır.

13.01.2010 Kanserojen
Amonyum dikromat      232-143-1 7789-09-5 18.06.2010 Kanserojen Kat. 2 Mutajen Kat. 2 Üreme İçin Toksik Kat. 2
Antrasen 204-371-1 120-12-7 28.10.2008 PBT
Antrasen yağı 292-602-7 90640-80-5 13.01.2010 Kanserojen1, PBT ve vPvB
Antrasen yağı, Antrasen pastası 292-603-2 90640-81-6 13.01.2010 Kanserojen2, mutajen3, PBT ve vPvB
Antrasen yağı, Antrasen pastası, Antrasen fraksiyonu 295-275-9 91995-15-2 13.01.2010 Kanserojen2, mutajen3, PBT ve vPvB
Antrasen yağı, Antrasen pastası, distilasyon yağları 295-278-5 91995-17-4 13.01.2010 Kanserojen2, mutajen3, PBT ve vPvB
Antrasen yağı, hafif antrasen 292-604-8 90640-82-7 13.01.2010 Kanserojen2, mutajen3, PBT ve vPvB
Benzil butil ftalat (BBP) 201-622-7 85-68-7 28.10.2008 Üreme için toksik
Bis (2-etilhekzil) ftalat (DEHP) 204-211-0 117-81-7 28.10.2008 Üreme için toksik
Bis(tributiltin)oxid (TBTO) 200-268-0 56-35-9 28.10.2008 PBT
Borik Asit 233-139-2234-343-4 10043-35-3  11113-50-1 18.06.2010 Üreme İçin Toksik Kategori 2
Diarsenik pentaoksit 215-116-9 1303-28-2 28.10.2008 Kanserojen
Diarsenik trioksit 215-481-4 1327-53-3 28.10.2008 Kanserojen
Dibutil ftalat (DBP) 201-557-4 84-74-2 28.10.2008 Üreme için toksik
Diizobutil ftalat 201-553-2 84-69-5 13.01.2010 Üreme için toksik
Disodyum tetraborat, susuz 215-540-4

1303-96-4

1330-43-4

12179-04-3

18.06.2010 Üreme İçin Toksik Kategori 2
Hekzabromosiklododekan (HBCDD) ve ve bütün ana  tanımlı diastereoisomerleri:                           247-148-4 25637-99-4 28.10.2008 PBT (article 57d)
221-695-9 3194-55-6
Alfa-hekzabromosiklododekan                    134237-50-6
Beta-hekzabromo siklododekan      134237-51-7
Gama-hekzabromosiklododekan   134237-52-8
Kobalt diklorid 231-589-4 7646-79-9 28.10.2008 Kanserojen

Kobalt dinitrat

(Cobalt(II) dinitrate)

233-402-1 10141-05-6 15.12.2010 Kanserojen ve üreme için toksik

Kobalt sülfat

(Cobalt(II) sulphate)

233-334-2 10124-43-3 15.12.2010 Kanserojen ve üreme için toksik
Kobalt(II) diasetat                    (Cobalt(II) diacetate) 200-755-8 71-48-7 15.12.2010 Kanserojen ve üreme için toksik
Kobalt(II) karbonat                   (Cobalt(II) carbonate) 208-169-4 513-79-1 15.12.2010 Kanserojen ve üreme için toksik
Kromtrioksit 215-607-8 1333-82-0 15.12.2010 Kanserojen ve mutajen
Kromtrioksit ve oligomerlerinden oluşan asitler  -------------- ---------------- 15.12.2010 Kanserojen
Kromik asit(Chromic acid) 231-801-5 7738-94-5
Dikromik asit (Dichromic acid) 236-881-5 13530-68-2
Kurşun kromat 231-846-0 7758-97-6 13.01.2010 Kanserojen ve Üreme için toksik

Kurşun kromat molibdat sülfat kırmızısı

(C.I. Pigment Red 104)

235-759-9 12656-85-8 13.01.2010 Kanserojen ve Üreme için toksik
Kurşun sülfokromat sarısı (C.I. Pigment Yellow 34) 215-693-7 1344-37-2 13.01.2010 Kanserojen ve Üreme için toksik
Kurşun hidrojen arsenat 232-064-2 7784-40-9 28.10.2008 Kanserojen ve Üreme için toksik
Potasyum dikromat          231-906-6 7778-50-9 18.06.2010 Kanserojen Kat. 2 Mutajen Kat. 2 Üreme İçin Toksik Kat. 2
Potasyum kromat  232-140-5 7789-00-6 18.06.2010 Kanserojen Kat.2 Mutajen Kat. 2
Sodyum dikromat 234-190-3

7789-12-0

10588-01-9

28.10.2008 Kanserojen mutajen ve Üreme için toksik
Sodyum kromat 231-889-5 7775-11-3 18.06.2010 Kanserojen Kat. 2 Mutajen Kat. 2 Üreme İçin Toksik Kat. 2
Tetraboron disodyum heptaoksit, sulu 235-541-3 12267-73-1 18.06.2010 Üreme İçin Toksik Kategori 2
Trietil arsenat 427-700-2 15606-95-8 28.10.2008 Kanserojen
Trikloroetilen 201-167-4 79-01-6 18.06.2010 Kanserojen Kat. 2
Tris (2-kloretil) fosfat, TCP 204-118-5 115-96-8 13.01.2010 Üreme için toksik
Zift, katran, yüksek sıcaklık 266-028-2 - 13.01.2010 Kanserojen  PBT ve vPvB
Zirkonyum  Aluminosilikatb -

Index no:

650-017-00-8 'den alınmıştır.

13.01.2010 Kanserojen

 Listeyi bastırmak için lütfen tıklayınız
 
Bu listede yer alan maddeler arasından Ek XIV'e alınanlar (izne tabi maddeler listesi) ya da izne tabi olmak üzere önceliklendirilen maddeleri görmek için tıklayınız.

DİPNOTLAR:

1: Madde, %0.005’den (w/w - ağırlıkça) az benzo(a)pren (EINECS No: 200-028-5) içerirse kanserojen olarak tanımlanma kriterini karşılamaz .
2: Madde, %0.005’den (w/w - ağırlıkça) az benzo(a)pren içerirse (EINECS No: 200-028-5) ve % 0.1’den (w/w) az benzen (EINECS No: 200-753-7) kanserojen olarak tanımlanma kriterini karşılamaz.
3: Madde, %0.1’den (w/w - ağırlıkça) az benzen içerirse mutajen olarak tanımlama kriterini karşılamaz.

TABLO AÇIKLAMALARI

a = Alüminyumsilikat ateşe dayanıklı seramik lifleri 650-017-00-8 indeks no ile CLP Tüzüğü Ek VI - 3.bölüm, tablo 3.2'de yer alır ve aşağıdaki iki koşulu sağlar:

a) Al2O3 : % 43,5-47 ve SiO2 % 49,5-54 (veya Al2O3 %43,5-47 ve SiO2 %48,5-54)
b) Fibres that have a lenght weighted geometric mean diameter less two standart geomentric errors of 6 or less micrometres (чm)

b= Ateşe dayanıklı seramik teller , 650-017-00-8 (index no) ile
CLP Tüzüğü Ek VI, 3.bölüm- tablo 3.2'de yer alır ve şu iki şartı sağlar:


a) Al2O3, SiO2 ve ZrO2 derişimleri:

Al2O3 %35-36 (w/w)
SiO2% 47,5-50 (w/w)
ZrO2 5% 15-17 (w/w)

b) fibres have a lenght weighted geometric mean diameter less two standart geometric errors of 6 or less micrometers (чm)


Son haliyle
Aday Liste (Avrupa Kimyasallar Ajansı sayfası)
Aday Listeye 28 Aralık 2008'de eklenen 15 maddenin detaylı kullanım alanları için lütfen tıklayınız.